Muuga sadama idaosa laeinduse 1 ehitusetapp. Tagala täide

 


Tellija: AS Tallinna Sadam

Projekti algus: 09/2009

Projekti lõpp: 01/2010

Tööde kirjeldus

Muuga sadama idaosa laienduse ala paikneb Muuga lahe idakaldal olemasolevate söe ja konteinerterminalide vahel.Tööde mahtu kuulusid:

  • sadamaala 50,5 ha hüdrauline täide mahus 1’100’000 m3
  • kaitsemuuli pikkusega 1,5km rajamine
  • kraavide rajamine vete ärajuhtimiseks
  • Kroodi oja voolusängi osaline muutmine.

 

AS BMGS Eesti filiaal Keemia 4, 10616, Tallinn, Eesti
tel: +372 6 836 500 fax: +372 6 836 503
e-post: bmgs@bmgs.ee